ว่าด้วยบริษัทนำเที่ยวคุณภาพดีที่สุดของไทย 12 บริษัท และบริษัทที่จัดโปรแกรมท่องเที่ยวราคาถูก 10 บริษัท ซึ่งเสนอขายแพ็กเกจทางเว็บไซต์