ว่าด้วยทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยสำคัญของไทย ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ